Algemene inligting

Nuuswaardighede

En so het die nuwe jaar sommer met verskerpte inperkingsmaatreëls begin en trek ons al in die tweede helfte van Januarie!  In ooreenstemming met die regering se regulasies is daar tans nie kontakeredienste nie.  Baie dankie aan ds Harry Cilliers wat elke Sondag ‘n oordenking uitstuur via Whatsapp.  Indien u belangstel om op die verspreidingslys te kom, stuur asb. ‘n epos aan: gksuidkus@gmail.com.  Die jaar se kalender is ook op die webwerf gelaai en is beskikbaar onder die bladsy: Kerkinligting – Suidkus Kalender.  Mag ons…

Oorsig – 2020

Die jaar 2020 is een wat nie sommer gou vergeet sal word nie en het ‘n groot impak op feitlik elkeen van ons gehad.  Tog kan ons aan die einde van die jaar terugkyk en God dank vir sy genade en versorging van ons gemeente.  Tot dusver het nie een van ons gemeentelede Covid-19 opgedoen nie en ons weet dit is net God se voorsiening.  Hier volg so ‘n kort oorsig oor ‘n paar gebeure die afgelope jaar: 02 Feb   Ds Garrie emeriteer en na…

Eredienstye gedurende Desembervakansie, 2020

GK Suidkus nooi alle vakansiegangers hartlik uit na ons eredienste, elke Sondag om 09:00.  Die Versoeningsdagdiens en Kersdiens sal ook om 09:00 plaasvind.  Ons adres is:  H/v Colley en Bazley strate, Port Shepstone.  Vir enige navrae, stuur asb. ‘n epos aan: gksuidkus@gmail.com.

Uitstel van kontak-eredienste

Neem asb kennis dat die kerkraad, in oorleg met die konsulent die volgende besluit geneem het: Dat, in die lig van nuwe inligting wat ontvang is en die gemeente se hoë – risiko profiel, kontak- eredienste tot verdere kennisgewing uitgestel word.

Hervatting van kontak-eredienste

Kontak eredienste in ons  gemeente sal DV van volgende Sondag, 28 Junie, hervat word, met inagneming van al die grendeltydperk regulasies. Ds Herman Coetzee sal eerskomende Sondag die erediens lei en daarna sal daar ‘n Breë Kerkraadsvergadering gehou word.

Dagstukkie, 29 Mei 2020, ds Garrie

Lees:  Efesiërs 1: 3-14 (13-14) Almal van ons is in mindere of meerdere mate maar bekommerd oor die veranderinge wat tans plaasvind.  Ons is maar onseker oor wat met ons gesondheid kan gebeur, veral nou dat die maatreëls meer verslap word.  Gaan ek steeds veilig wees, of gaan ek siek word?  Of is dit bloot ‘n vraag van: wanneer gaan ek siek word?  Daar is groot onsekerheid oor die landsekonomie en hoe dit my sak in die toekoms gaan raak.  Groot skuld is aangegaan deur…

Dagstukkie, 23 Mei 2020, ds Garrie

Lees: 2 Korintiërs 3: 12 – 18 Op 31 Mei dink ons besonderlik aan Pinkster. Die Heilige Gees word uitgestort op die Nuwe Testamentiese kerk van die Here.  In die plek van die ou verbond kom die nuwe.  Die beloftes van die koms van die Messias gaan in vervulling.  Ons leef nou in die tyd van die bediening van die nuwe verbond, die bediening waar die Gees sterker op die voorgrond tree.   Die Gees kom werk kragtiger in ons  en bring die bediening waardeur die mense…

Dagstukkie, 16 Mei 2020 Ds Garrie

Lees: Hebreërs 10: 19-25 Ons Hoëpriester, Jesus Christus, maak vir ons ‘n pad oop met sy dood en met hemelvaart.  ‘n Pad waarop ons in die geloof agter Hom aanloop die hemelse heiligdom in (sien 4: 14).  Christus het hierdie besondere pad oopgemaak toe Hy liggaamlik aan die kruis in ons plek kom sterf het.  Hy het vir ons hierdie pad begaanbaar gemaak toe Hy die sondestruikelblokke kom verwyder het.  Dit is nou ‘n pad wat na die lewe lei en nie meer na die ewige…

Dagstukkie, 09 Mei 2020 Ds Garrie

Lees:  Efesiërs 2: 1-10 Dit is nog ongeveer twee weke voor ons hemelvaart vier.  Tog is dit belangrik dat ons genoeg tyd inruim om oor hierdie baie belangrike verlossingsgebeurtenis te dink.  Dit is ‘n besondere feesgeleentheid wat baie keer maar sleg afgeskeep word. In Efes 2: 6 wys Paulus ons op die gevolg van hemelvaart vir die gelowiges en die kerk van die Here: “ ….en ons saam met Hom (Christus) ‘n plek in die hemel gegee…..”  Dit volg op ons verlossing in Christus aan…