Dagstukkie, 23 Mei 2020, ds Garrie

Pinkster

Lees: 2 Korintiërs 3: 12 – 18 Op 31 Mei dink ons besonderlik aan Pinkster. Die Heilige Gees word uitgestort op die Nuwe Testamentiese kerk van die Here.  In die plek van die ou verbond kom die nuwe.  Die beloftes van die koms van die Messias gaan in vervulling.  Ons leef nou in die tyd van die bediening van die nuwe verbond, die bediening waar die Gees sterker op die voorgrond tree.   Die Gees kom werk kragtiger in ons  en bring die bediening waardeur die mense…

Dagstukkie, 16 Mei 2020 Ds Garrie

Lees: Hebreërs 10: 19-25 Ons Hoëpriester, Jesus Christus, maak vir ons ‘n pad oop met sy dood en met hemelvaart.  ‘n Pad waarop ons in die geloof agter Hom aanloop die hemelse heiligdom in (sien 4: 14).  Christus het hierdie besondere pad oopgemaak toe Hy liggaamlik aan die kruis in ons plek kom sterf het.  Hy het vir ons hierdie pad begaanbaar gemaak toe Hy die sondestruikelblokke kom verwyder het.  Dit is nou ‘n pad wat na die lewe lei en nie meer na die ewige…

Dagstukkie, 09 Mei 2020 Ds Garrie

Lees:  Efesiërs 2: 1-10 Dit is nog ongeveer twee weke voor ons hemelvaart vier.  Tog is dit belangrik dat ons genoeg tyd inruim om oor hierdie baie belangrike verlossingsgebeurtenis te dink.  Dit is ‘n besondere feesgeleentheid wat baie keer maar sleg afgeskeep word. In Efes 2: 6 wys Paulus ons op die gevolg van hemelvaart vir die gelowiges en die kerk van die Here: “ ….en ons saam met Hom (Christus) ‘n plek in die hemel gegee…..”  Dit volg op ons verlossing in Christus aan…

Dagstukkie, ds Garrie, 01 Mei 2020

Lees: Jakobus 1: 2-7; Romeine 5: 1-5   Fases en die ordelike afhandeling daarvan speel ‘n belangrike rol in ons lewens in die hantering van situasies – verandering van werk, rou oor die dood van ‘n geliefde, herstel na operasie en baie meer. Vir die regering van die dag is die doel met die fases van die grendeltydperk ons liggaamlike gesondheid. Die Here werk ook in fases as dit gaan oor ons geestelike gesond word. Hierin speel beproewings ‘n baie belangrike rol in beide Jakobus…

Boodskap (ds Garrie)

Lees Filippense 3: 1-16   Wanneer maak ons geloofsvullis bymekaar? As ons te veel waarde heg aan uiterlike, menslike dinge.   Paulus was voor sy bekering besig om dit te doen. Hy het te veel daarop vertrou dat hy op die agste dag besny is, ‘n gebore Israeliet uit die stam van Benjamin is, die Joodse wette stiptelik uitgeleef het, ens. Dit moes sy saak met God reggemaak het. Dit moes vir hom as Ou Testamentiese kerkganger sy ewige toekoms verseker het.   Die Here…

Boodskap, ds Garrie, 17 Apr 2020

Boodskap, ds Garrie – Lees: Ps 46   Hierdie Psalm is vir my een van die mees troosvolle gedeeltes in die Skrif.   In vers 2 lees ons dat God nog altyd bereid was om te help in nood. Ons kan die woorde ook vertaal met: God laat Hom vind in nood. Dit hou nie in dat God nou wegkruip en hoop ons kry Hom nie wanneer ons Hom dringend nodig het nie. So asof Hy onwillig is en ons Hom moet aanpor nie. Inteendeel,…

Boodskap vir Goeie Vrydag, 10 Apr 2020, ds Garrie Schutte

Lees Openbaring 6: 1 – 8 Kan dit wees?  Vir jou as gelowige hou die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus nie net goeie dinge in nie, maar ook nadelige dinge in. Uit die vier perde wat uitgaan in Openbaring 6: 1-8 met die breek van die seëls word dit baie duidelik.  Verskeie rampe gaan ook ons as gelowiges tref, soos oorlog, hongersnood en pes.  As  die vierde seël volgens verse 6-8 oopgebreek word, sien Johannes ‘n ruiter wie se naam Die Dood…

Boodskap, ds Garrie, 03 Apr 2020

Lees Matteus 14: 22-33 Ons is nou midde-in die Corona pandemie.  Dit is ‘n tyd van beproewing.  Dit is onvermydelik dat ons begin wonder: Wat nou vorentoe?  Wat gaan die uiteindelike gevolge wees?  Hoe lank gaan die grendeltyd voortduur?  Gaan die virus se skrikbewind dan verdwyn?  Gaan die wêreld anders lyk?  Gaan daar uiteindelik baie sterftes wees?  Veral as die virus die slums en ander informele nedersettings van die wêreld ingedring het?  Watter effek gaan die pandemie uiteindelik op die wêreldekonomie en my sak hê?…

Boodskap van bemoediging (ds Garrie)

Lees Ps 91 Ons beleef tans ‘n wêreldaanslag deur die Covid 19 coronavirus.  Ons word bedreig deur ‘n vyand wat ons nie eens kan sien nie.  Ons kan dit nie met konvensionele wapens beveg nie.  Dit maak bang, sommer baie bang.  Gaan dit my ook aanval?  Wanneer gaan dit my aanval?  Watter gevolge gaan dit vir my en my naastes inhou? Die digter van Ps 91 roep gelowiges op om nie baie bang te word te midde van al die bedreigings nie.  Hy noem enkele…

Eredienste tydens inperkingstydperk

Die kerkraad maak bekend dat, indien die situasie nie sou verander nie, die eerste diens weer sal plaasvind op 19 April 2020. Hier volg ‘n skakel van ds Herman Coetzee van Amanzimtoti waar daar na direkte uitsendings van dienste op facebook gekyk kan word:  https://www.facebook.com/groups/1095106730830885/ Kliek net op die skakel en sluit aan by die groep. Baie sterkte en mag God ons vashou en laat ons ook in hierdie tyd altyd Sy naam verheerlik.