Informele Bediening

  Die volgende byeenkoms vind DV plaas op Sondag, 26 Oktober 2014 0m 10:30.  NB!!! Katkisasie begin reeds om 09:45.  Hierdie keer gaan ds Garrie gesels oor hoe ons die Bybel reg moet gebruik as bron.  Sy uitgangspunt is 1 Timoteus 1: 3 – 4 en hy gaan spesifiek kyk na die twee skeppingsverhale  in Genesis en die teorie dat daar twee vrouens was vir Adam en dat die reuse uit die eerste vrou gebore is.