Informele Diens, 21 Junie 2015

Almal word hartlik uitgenooi na ons informele diens op Sondag, 21 Junie 2015 om 10:30.  ‘n Sanggroepie olv Charmaine Wagenaar gaan die sangbegeleiding waarneem en ds Garrie gaan praat oor die kweek van goeie geloofsgewoontes.   Christene besit groot vryheid oor hoe ons ons dag kan inrig.  Ons het sekere beginsels waarvolgens ons leef, maar ons het nie ’n wettiese godsdiens wat ons hele lewe verslaaf nie.  Dit is ’n wonderlike voorreg, maar ook ’n groot uitdaging. Ons kan nou ons lewe tot ’n groot mate inrig volgens ons omstandighede.  Aan die ander kant kan ons maklik verval in ’n godsdiens wat nie gerugsteun word deur goeie gebruike nie.  Ons gebruike behoort ons te help sodat ons getrou ons geloof prakties kan uitleef.   Ons hele lewe is vol van gebruike en gewoontes.  Van die oggend dat ons opstaan tot selfs wanneer ons gaan slaap.   Goeie gewoontes, die manier hoe ons gewoond is om dinge te doen, bevorder alle fasette van ons lewe.  Gewoontes bepaal egter nie ons geloofslewe nie, maar ondersteun ons uitleef daarvan.  Daarom moet gewoontes verander wat ’n belemmering daarvan is of word.   Kweek goeie gewoontes.  Dit sal net ons verhouding met die Here en ons naaste verryk.