Nuwe studente vir BTh via Docenda

Docenda beplan om volgende jaar met ‘n tweede groep teologiese studente te begin in ons gemeente en ook om ‘n bykomende fasiliteerder aan te stel.   Die minimumvereistes is Matrikulasievrystelling met ʼn APS-telling van 24 vir matrikulante en as die aansoeker ouer as 23 jaar is, kan voorwaardelike vrystelling gegee word   totdat die persoon die eerste jaar slaag en aansoekers ouer as 45 jaar verkry volle vrystelling.  Die gewone BTh “Oop” program kan deur enigeen (uit enige denominasie) geneem  word.  Dit is ʼn 3 jaar graadkursus wat oor 4 jaar  versprei word vir deeltydse Docenda- studente. Beurse word deur Docenda beskikbaar gestel aan diegene wat daarvoor kwalifiseer.  Indien u belangstel, kontak asb vir ds Garrie, sel 084 581 3999 of e-pos hgschutte@gmail.com so gou moontlik.  Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September.