Boodskap (ds Garrie)

Lees Filippense 3: 1-16   Wanneer maak ons geloofsvullis bymekaar? As ons te veel waarde heg aan uiterlike, menslike dinge.   Paulus was voor sy bekering besig om dit te doen. Hy het te veel daarop vertrou dat hy op die agste dag besny is, ‘n gebore Israeliet uit die stam van Benjamin is, die Joodse wette stiptelik uitgeleef het, ens. Dit moes sy saak met God reggemaak het. Dit moes vir hom as Ou Testamentiese kerkganger sy ewige toekoms verseker het.   Die Here…

Boodskap, ds Garrie, 17 Apr 2020

Boodskap, ds Garrie – Lees: Ps 46   Hierdie Psalm is vir my een van die mees troosvolle gedeeltes in die Skrif.   In vers 2 lees ons dat God nog altyd bereid was om te help in nood. Ons kan die woorde ook vertaal met: God laat Hom vind in nood. Dit hou nie in dat God nou wegkruip en hoop ons kry Hom nie wanneer ons Hom dringend nodig het nie. So asof Hy onwillig is en ons Hom moet aanpor nie. Inteendeel,…

Boodskap vir Goeie Vrydag, 10 Apr 2020, ds Garrie Schutte

Lees Openbaring 6: 1 – 8 Kan dit wees?  Vir jou as gelowige hou die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus nie net goeie dinge in nie, maar ook nadelige dinge in. Uit die vier perde wat uitgaan in Openbaring 6: 1-8 met die breek van die seëls word dit baie duidelik.  Verskeie rampe gaan ook ons as gelowiges tref, soos oorlog, hongersnood en pes.  As  die vierde seël volgens verse 6-8 oopgebreek word, sien Johannes ‘n ruiter wie se naam Die Dood…

Boodskap, ds Garrie, 03 Apr 2020

Lees Matteus 14: 22-33 Ons is nou midde-in die Corona pandemie.  Dit is ‘n tyd van beproewing.  Dit is onvermydelik dat ons begin wonder: Wat nou vorentoe?  Wat gaan die uiteindelike gevolge wees?  Hoe lank gaan die grendeltyd voortduur?  Gaan die virus se skrikbewind dan verdwyn?  Gaan die wêreld anders lyk?  Gaan daar uiteindelik baie sterftes wees?  Veral as die virus die slums en ander informele nedersettings van die wêreld ingedring het?  Watter effek gaan die pandemie uiteindelik op die wêreldekonomie en my sak hê?…