Hemelvaart

Hemelvaartdag, 30 Mei 2019

Ons dink vandag aan hemelvaart. Dit is ‘n feesdag wat baie maklik by ons kan verbygaan. Tog is dit ‘n belangrike gebeurtenis. Jesus is nie meer liggaamlik met ons nie. Hy het die hemelse heiligdom ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn (Heb 9: 24).
Hy dra ons belange daar op die hart en tree vir ons in by die Vader. Jesus tree met hemelvaart die hemelse heiligdom ook liggaamlik in om ‘n ewige verlossing tot stand te bring (Heb 9: 12). Hy hoef nie daar te offer nie. Hy het dit op aarde klaar gedoen. Maar op grond van sy volkome offer sit Hy sy werk in die hemele voort. Hy is ons voorspraak by die Vader.
Christus se voortdurende teenwoordigheid in die hemel vertroos en verseker ons dat daar vir ons sondes betaal is. Dit maak ons vry van skuldgevoelens en van vrees vir mislukking. Dit verseker ons ook dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het. Hy stuur ook Sy Gees as waarborg na ons toe deur wie se krag ons vir God kan leef.
Wat ‘n wonderlike versekering en versterking vir almal wat glo!
 
Geseënde hemelvaartsdag.
Ds Garrie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *