Boodskap (ds Garrie)

Lees Filippense 3: 1-16
 
Wanneer maak ons geloofsvullis bymekaar? As ons te veel waarde heg aan uiterlike, menslike dinge.
 
Paulus was voor sy bekering besig om dit te doen. Hy het te veel daarop vertrou dat hy op die agste dag besny is, ‘n gebore Israeliet uit die stam van Benjamin is, die Joodse wette stiptelik uitgeleef het, ens. Dit moes sy saak met God reggemaak het. Dit moes vir hom as Ou Testamentiese kerkganger sy ewige toekoms verseker het.
 
Die Here gryp egter in en bring hom tot ander insigte. Die Here verwag nie dat hy in die eerste plek sy vertoue daarop moet plaas nie. Hy besef nou dat dit waardeloos is om salig te maak. Hy beskryf die waardeloosheid in sterk woorde. Dit is soos vullis wat hy verniet bymekaar gemaak het. Vullis wat mens maar net kan weggooi omdat dit onbruikbaar geword het.
 
Natuurlik hou dit nie in dat daardie dinge soos gebruike, afkoms, volksverband, ens. onbelangrik is nie. Maar dit behoort nie die eintlike fokus in ons lewe uit te maak nie. So sal ons net verliese maak omdat ons in die eerste plek ons vertroue op tydelike menslike dinge stel.
 
Dit is veral ook nou tydens die grendeltyd en die verskillende fases wat tot herstel geimplimenteer gaan word, dat ons weer opnuut behoort te besin waarop ons eintlik ons vertroue stel. Mense word ontnugter deur te besef dat hulle baie skielik hulle werk verloor het, inkomstes net drasties gedaal het, hongersnood baie in die gesig staar, die papierwaarde van pensioene skielik skokkend gedaal het, lewenstandaarde verlaag word, gesondheid ernstig aangetas word, persoonlike sekuriteit bedreig word as mense begin honger lei. Dit is dinge waarop ons vertrou wat die toekoms betref. Ons kan egter nie te veel wil vertrou op al hierdie dinge en dink dit gaan vir ons die belangrikste winste lewer nie.
 
Ons eintlike fokus behoort op ons Here Jesus Christus te wees. Dan val die klem nie op verliese nie. Maar op geweldige winste onder alle omstandighede. Dit is Hy alleen wat vir ons die winste wat werklik saak maak kan gee – in hierdie en die lewe hierna. Hy het dit bekom toe Hy bereid was om die grootste verlies van alle tye te beleef. Hy het as God aarde toe gekom en as mens sy lewe afgelê vir ons. Hy het as Middelaar alles verloor omdat Hy ons sonde-vullis moes kom opruim.
 
Wie in Hom glo, kry deel aan die geweldige winste wat Hy bewerk het met sy dood en opstanding. Sy winste word ons winste as ons in Hom glo. Sy winste word ons winste as ons dit al meer deur die krag van die Gees ons gaan toeëien. Ons doen dit as ons doelgerig en gemotiveerd op die wenpaal afstuur waar Christus alreeds is. Dan wys ons dat ons nie ons vertroue in gebrekkige dinge stel nie.
 
Kom ons gebruik ook hierdie tyd van tydelike verliese om geweldige winste te bekom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *