Kruise

Boodskap vir Goeie Vrydag, 10 Apr 2020, ds Garrie Schutte

Lees Openbaring 6: 1 – 8

Kan dit wees?  Vir jou as gelowige hou die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus nie net goeie dinge in nie, maar ook nadelige dinge in.

Uit die vier perde wat uitgaan in Openbaring 6: 1-8 met die breek van die seëls word dit baie duidelik.  Verskeie rampe gaan ook ons as gelowiges tref, soos oorlog, hongersnood en pes.  As  die vierde seël volgens verse 6-8 oopgebreek word, sien Johannes ‘n ruiter wie se naam Die Dood is.  Aan die dood en doderyk is die mag gegee om ‘n kwart van die mense so dood te maak. Veral ook deur dodelike aansteeklike siektes soos bv deur die groot griep en wat ons nou beleef, met al die hartverskeurende en pynlike gevolge wat dit inhou.

Die ontstellende is dat hierdie ruiters die opdrag van Christus ontvang.  Dit is Hy wat die boekrol by God geneem het en die seëls een vir een nou oopbreek.  So gaan die raadsplan van God in sy oordele oor die wêreld in vervulling tussen koms en wederkoms.  Christus breek hierdie seëls met hulle verskriklike gevolge oop omdat Hy as Lam geslag is en ook opgestaan het uit die dood.  Paasgebeure herinner ons daaraan dat Christus met sy dood en opstanding veroorsaak dat alle mense op aarde, ook gelowiges, nou deur allerlei rampe en dodelike siektes getref word as deel van God se werk tot die einde toe.  Ons sal dit nie vryspring nie.  Ons ondergaan dit saam met alle ongelowiges.

Tog kom die Here nie met ‘n troostelose boodskap na ons toe tydens die herdenking van die Paasgebeure nie.  In 7: 1-8 kry ons ‘n kykie van gebeure voor hierdie rampe in vervulling gaan.  Die vier engele by die vier hoeke van die aarde hou die winde vas.  Hulle keer dat die laaste oordele oor die wêreld verwoesting en ellende saai voordat iets anders nie plaasgevind het nie. ‘n Ander engel kom met die boodskap vanaf God: “Moenie die land en die see en die bome tref nie.  Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël” (7: 3).  Gelowiges moet eers hierdie besondere merkteken vanaf die Here ontvang.  ‘n Merkteken wat Christus bewerk.  ‘n Merkteken wat ons as gelowiges verseker dat God ons deur Christus genees van die dodelike aansteeklike pes van sonde.  ‘n Pandemie wat aan die begin van die wêreldgeskiedenis uitgebreek het met die sondeval.  ‘n Aansteeklike pandemie wat so erg is dat dit onmiddelik die hele wêreld dodelik besmet het en deur geen middel op aarde bestry kon word nie.

Hierdie simboliese verseëling verseker ons dat, te midde van al die rampe en oordele wat God oor die wêreld stuur na die einde van die tye toe, dit ons nie geestelik en ewig sal kan doodmaak nie.  Die dood en opstanding van ons Here bring vir ons die wonderlike bemoediging dat ons God nou as ons ewige Eienaar het, ons ewiglik bevoordeel word en dat ons, sonder om te twyfel, op sy beskerming kan reken.  Hy sal ons veilig bewaar sodat ons volkome ewige gesondheid sal ontvang as Hy weer kom.  Ons kan te midde van al die slegte dinge wat ook oor ons in hierdie lewe mag kom, vashou aan die belofte: “Julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop en die prys is betaal” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *