Boodskap (ds Garrie)

Lees Filippense 3: 1-16   Wanneer maak ons geloofsvullis bymekaar? As ons te veel waarde heg aan uiterlike, menslike dinge.   Paulus was voor sy bekering besig om dit te doen. Hy het te veel daarop vertrou dat hy op die agste dag besny is, ‘n gebore Israeliet uit die stam van Benjamin is, die Joodse wette stiptelik uitgeleef het, ens. Dit moes sy saak met God reggemaak het. Dit moes vir hom as Ou Testamentiese kerkganger sy ewige toekoms verseker het.   Die Here…

Boodskap van bemoediging (ds Garrie)

Lees Ps 91 Ons beleef tans ‘n wêreldaanslag deur die Covid 19 coronavirus.  Ons word bedreig deur ‘n vyand wat ons nie eens kan sien nie.  Ons kan dit nie met konvensionele wapens beveg nie.  Dit maak bang, sommer baie bang.  Gaan dit my ook aanval?  Wanneer gaan dit my aanval?  Watter gevolge gaan dit vir my en my naastes inhou? Die digter van Ps 91 roep gelowiges op om nie baie bang te word te midde van al die bedreigings nie.  Hy noem enkele…

Pinkster Sondag

Hierdie Sondag, 15 Mei 2016 herdenk ons weer die belangrike gebeurtenis toe God sy Heilige Gees gestuur het om in elkeen van sy kinders te kom woon. Handelinge 2: 1 – 4:  Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Heidelbergse Kategismus, Sondag 20  Vraag 53: Wat glo jy van die Heilige Gees? Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is Hy ook aan my gegee sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade,  my troos en ewig by my bly.

Paasvakansie

Ons verwelkom alle vakansiegangers aan die Suidkus en wens julle ‘n heerlike rustydjie toe.  Ons eredienstye in ons kerkgebou (h/v Colley- en Bazleystraat, Port Shepstone)  is soos volg:  Vrydag, 25 Maart  –  09:00; Sondag, 27 Maart  –  09:00; Sondag, 03 April  –  09:00.  Kom kuier gerus ook by ons pannekoekstalletjie (langs die Poskantoor) tydens die Margate Mardigrass op 23 en 30 Maart.

Hemelvaartdiens, 14 Mei 2015

Ons hemelvaartdiens vind DV plaas op Donderdag, 14 Mei 2015 om 18:00.  HK Sondag 18, vraag 49:  Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?  Antwoord:  Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is.  Ten tweede dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem.  Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur deur wie se krag…