Hemelvaart

Dagstukkie, 09 Mei 2020 Ds Garrie

Lees:  Efesiërs 2: 1-10

Dit is nog ongeveer twee weke voor ons hemelvaart vier.  Tog is dit belangrik dat ons genoeg tyd inruim om oor hierdie baie belangrike verlossingsgebeurtenis te dink.  Dit is ‘n besondere feesgeleentheid wat baie keer maar sleg afgeskeep word.

In Efes 2: 6 wys Paulus ons op die gevolg van hemelvaart vir die gelowiges en die kerk van die Here: “ ….en ons saam met Hom (Christus) ‘n plek in die hemel gegee…..”  Dit volg op ons verlossing in Christus aan die kruis en op ons opwekking uit die dood, die opstanding (vv 5, 6).  Dit is God wat deur sy krag dit deur ons Here Jesus Christus bewerk.  In sy liefde en barmhartigheid maak Hy dit vir ons moontlik.  Dit alles is net genade.

Hy kom verander nie net ons skuldig wees voor God asook ons lewenssituasie nie, maar met hemelvaart verander Hy ook ons geestelike omgewing radikaal.  Ons kry ‘n plek in die hemel omdat Christus self liggaamlik na die hemel opgevaar het.

Wat hou dit in dat ons nou ‘n plek in die hemel of hemelse geweste ontvang het?  Dit hou bloot in dat ons nou in ons manier van lewe nie meer vasgevang is in ‘n omgewing van die sondige wêreld, deur die Bose en sy onsigbare vernietigende magte nie, asook die sondige self nie.  Met hemelvaart het ons tot digby God gekom en het nou besondere toegang tot God (2: 13, 18).  Ons is nou burgers van sy koninkryk en deel van sy gesin (2: 19-22).  Ons leef nou as vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld.  In die wêreld, maar nie van die wêreld nie.

Verandering van ons geestelike omgewing hou ook in dat ons gedrag heeltemal verander word.  Soos wat die omgewing waarin jy bly ook jou optrede verander, so gebeur dit ook omdat ons nou ‘n vaste plek in die hemelse geweste ontvang.  As jy bv. binne ‘n gemeenskap bly waar diefstal en moord aan die orde van die dag is, gaan jy anders optree as waar alles veilig en rustig is. So beïnvloed ons nuwe geestelike omgewing ook ons gedrag.

Ons lewe word alreeds heeltemal verander met ons opstanding saam met Christus (vgl Kolossense 3: 1).  Maar dit is eers as die Gees wat Christus stuur, na hemelvaart op die kerk uitgestort word, dat ons die waarborg het dat ons gedrag daadwerlik kan verander (vgl (HK vr/antw 49).  Dit is die Gees wat ons daartoe bring om elke dag anders binne hierdie veranderde omgewing te kan lewe.

Ons soek nou nie meer die sondige dinge nie, maar die dinge wat daar bo is waar Christus is.  Sonder hemelvaart sou die Gees nie uitgestort word nie en sou ons nie deur sy krag in ons, ons geloof kragtig in goeie werke kon uitleef binne die veranderde omgewing nie.

Die verskillende lewenswyses binne die verskillende omgewings van wêreld en hemel kom duidelik na vore in 2: 1-3 teenoor 2: 8-10. Efesiërs 2: 1-3 beskryf vir ons ‘n lewenswyse wat gekenmerk word deur hierdie sondige wêreld.  Toegepas op ons huidige situasie, sou dit ‘n lewenswyse wees wat gekenmerk word deur onvergenoegdheid, onnodig ongeduldig te raak, om kwaad met kwaad te wil vergeld omdat mens verontreg voel, vals inligting te versprei in plaas daarvan om die waarheid steeds vas te hou en uit te dra, rassehaat aan te jaag, net aan jouself te dink binne hierdie noodsituasie, ens.

Daarteenoor bring hemelvaart vir ons ‘n nuwe omgewing mee waarin ons nog steeds voortgaan om die goeie werke wat die Here vir ons voorberei het, in liefde uit te leef.  In Christus ontvang ons die geloofskrag daartoe.  Dit is nou die tyd om aan te hou en ook aan ander te wys in watter geestelike omgewing ons as kinders van die Here leef.

Ons het God se verlossingsgenade ontvang.  Kom ons leef soos mense wat ‘n plek in God se hemelse geweste ontvang het!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *