Diensgroepe

  • Gasvryheid: Sluit in ontvangs by kerk, mense laat tuis voel,verwelkoming van swaeltjies, nuwe intrekkers, ens. Sameroeper: Maryann Venter (fransventer@telkomsa.net)
  • Hospitaalgroep: Besoek mense en veral lidmate in die onderskeie hospitale aan die Suidkus. Sameroeper: Leezel Eloff (eloffleezel@gmail.com)