Susters

Ons gemeentegrense strek oor ‘n redelike groot geografiese gebied en om die logistiek te vergemaklik, is die gemeente in 3 blokke gedeel, met ‘n bloksuster vir elke blok. Elke blok het een aktiwiteit per kwartaal waarvoor daardie spesifieke blok verantwoordelik is. Die bloksusters vorm deel van die bestuur en kommunikeer besluite en inligting aan die wyksusters.

  • Voorsitter: Liana Schutte, 084 581 3809
  • Tesourier: Fransie Eloff, 082 842 0139

 

Blokverdelings en bloksusters:

  • Blok 1 (Wyke 1 – 3): Judy Pretorius, judypretorius64@gmail.com
  • Blok 2 (Wyke 4 – 6): Vakant
  • Blok 3 (Wyke 7 – 9): Emily Earle

 

Kliek op die skakels hieronder om meer te lees oor: