Susters

Ons gemeentegrense strek oor ‘n redelike groot geografiese gebied en om die logistiek te vergemaklik, is die gemeente in 4 blokke gedeel, met ‘n bloksuster vir elke blok. Elke blok het een aktiwiteit per kwartaal waarvoor daardie spesifieke blok verantwoordelik is. Die bloksusters vorm deel van die bestuur en kommunikeer besluite en inligting aan die wyksusters.

  • Voorsitter: Liana Schutte, 084 581 3809
  • Sekretaresse: Emmie Griffioen, 082 900 5276
  • Tesourier: Fransie Eloff, 082 842 0139

 

Blokverdelings en bloksusters:

  • Blok 1 (Wyke 1 – 3): Judy Pretorius, judypretorius64@gmail.com
  • Blok 2 (Wyke 2 – 6): Ina Louw, inalouw@venturenet.co.za/Hester Venter, hesterdovey9@gmail.com
  • Blok 3 (Wyke 7 – 9): Retha van der Wal, rcoertze@gmail.com
  • Blok 4 (Wyke 10 – 11): Hanlie Nagtegaal, hanlie@mnh.co.za

 

Kliek op die skakels hieronder om meer te lees oor: