Werksgroepe

  • Finansies:Alles wat oor rand en sent gaan.
    Riemer van der Wal (riemer@vodamail.co.za)
  • Mukhanyo – opleiding:Opleiding van leke-predikers uit veral die Zoeloe-gemeenskap.
    Garrie Schutte (hgschutte@gmail.com)