Werksgroepe

  • Mukhanyo – opleiding:Opleiding van leke-predikers uit veral die Zoeloe-gemeenskap.
    Thys Lourens (mjlourens@mailbox.co.za)