Werksgroepe

  • Admin/Bediening:Sorg dat die bediening glad verloop
    Oudl Hennie Eloff (henfragroup@gmail.com)
  • Finansies:Alles wat oor rand en sent gaan.
    Donald Munro (donaldmunro87@gmail.com)