Fokustyd, week 5 – Vrydag

Vrydag – Jou verhouding met jou diaken(s)

  • 1 Tim 3: 4-13; Hand 6: 1-7

 

Jou kerk het diakens bevestig om die eenheid van liefde en dienswerk in jou kerk te stimuleer. Hulle taak is om die gawes tussen die lidmate so te gebruik en te lei dat niemand koud gelaat word nie en dat almal toegang het tot die gawes wat hulle kort: finansieel of andersins. Hulle werk nie namens jou nie, maar is daar om jou aan die werk te kry. Volg jy hulle leiding en ondersteun jy hulle planne? Bied jy jou gawes aan en maak jy gebruik van die geleenthede om te dien? Bid oor geleenthede waar die Here jou dalk wil gebruik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *