Fokustyd, week 6 – Dinsdag

Dinsdag – Jou eniste troos?

v Kol 2: 13-19

v HK Son. 1 V&A 1

Die probleem onder die Christene van Kolosse, net soos met ons, is dat hulle maklik geheg geraak het aan ander dinge as Christus alleen (sola Christi). Hulle is hier onder versoeking om sekerheid en troos te gaan soek in ou bekende tradisies wat op ʼn stadium na Christus gewys het. Maar sonder Jesus het hierdie dinge net leë afgode geword. Hulle is selfs hierin aangemoedig deur skynbaar ‘goeie mense’ maar wat self ook nie meer werklik vasgehou het aan Christus alleen nie. Jy sal slegs versterk word en groei wanneer jy uit Christus self groei, eerder as om sonder nadenke staat te maak op leë gewoontes. Jou enigste troos in lewe en dood is dat jy net aan Christus behoort – hoe gerus ou bekende dinge jou dalk ook mag laat voel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *