Fokustyd, week 6 – Saterdag

Saterdag – Wat van die ander?

v Rom. 15: 1-13

As dissipels van Christus, word ons hier opgeroep om Jesus se manier van doen te volg in hoe jy verskille in bedieningspraktyke van ander benader. Hy het Homself nederig beskikbaar gestel vir ons groei en wat voordelig vir ons geloof sou wees – eerder as om ons net te veroordeel vir die feit dat ons selfs geen geloof gehad het nie en boonop sy vyande was (Ro 5: 8,10). Met só ‘n gesindheid teenoor mekaar kan mense eensgesind wees – op soek na mekaar se voordeel en God selfs saam aanbid. Om mekaar op hierdie manier lief te hê voor die oë van die wêreld sal bydra tot God se heerlikheid (v7). Hoe verander hierdie perspektief die manier waarop jy voortaan oor ander dink en teenoor hulle optree – al verskil jy met hulle?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *