Fokustyd, week 6 – Vrydag

Vrydag – Lewe in liefde en vrede

v Romeine 14: 13-23

Waaroor gaan die Koninkryk van God uiteindelik? Gee nie om wat ons doen nie, ons is reeds verkeerd wanneer ons die vrede en vreugde wat die Gees van God ons gee laat los het. Elke persoon moet hul eie harte voor God ondersoek: “Is wat ek doen aangenaam vir God en dien dit sy doel?” Jou aktiwiteite behoort daarop gerig te wees om vrede te bewerk en mense op te bou in hulle vertroue in die voldoende werk van Christus (v19).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *