Gemeenteprofiel

 Ons gemeente bedien inwoners en besoekers aan die Suidkus van Natal vanaf Ifafa in die noorde tot by Port Edward in die suide, asook tot so ver as Kokstad in die binneland.

 Ons streef daarna om Jesus se liefde teenoor almal uit te leef, ander te dien en die Here gelukkig te maak.

 Ons spits ons tans daarop toe om van ander dissipels van Jesus te maak as volgelinge van die Heilige Gees gelowiges eietyds (sinvol) te bedien as God se kinders elkeen ons plek vol te staan.

Die Woord van God is hierin ons kompas.

Gemeenteprofiel van die Gereformeerde Kerk Suidkus

Ons gemeente se bedieningsbehoeftes word hoofsaaklik deur die volgende 2 faktore bepaal:

  • Geografiese verspreidheid van gemeente: Ons gemeentegrense strek vanaf Ifafa tot by Port Edward (± 70 km) en in die binneland tot by Kokstad (± 140 km).
  • Ouderdomsverspreiding van gemeente: Tans het ons 168 belydende en 21 dooplidmate. ’n Groot persentasie van ons lidmate is pensioenarisse en 48% van ons lidmate is bo die ouderdom van 60 jaar.

 

Ons lidmate besit mooi geestesgawes en ander vaardighede. Die uitdaging is om dit, met inagneming van bogenoemde faktore, so aan te wend dat ons mekaar opbou in die geloof en ook kan uitreik na buite.

Daar is baie uitdagings wat die Here op ons pad bring. As ons ons kragte saamspan en mooi luister wat Hy van ons verwag, sal die Here ons in die toekoms steeds ryklik seën en van krag tot krag laat gaan.

Hy gee wonderlike beloftes vir ons as Sy kerk. Hy is getrou. Hy sal ons met Sy Gees versterk.