Kennisgewing re eredienste – 03 en 10 Januarie 2020

Neem asseblief kennis dat die kerkraad besluit het dat daar vir die volgende 2 Sondae geen eredienste vanuit ons kerkgebou sal wees nie.

Daar sal wel elke Sondagoggend om 09:00 ’n gebed, Skriflesing, oordenking en dankgebed per Whatsapp aan al die lidmate aangestuur word, vanuit ds Harry se studeerkamer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *