Dagstukkie, ds Garrie, 01 Mei 2020

Lees: Jakobus 1: 2-7; Romeine 5: 1-5   Fases en die ordelike afhandeling daarvan speel ‘n belangrike rol in ons lewens in die hantering van situasies – verandering van werk, rou oor die dood van ‘n geliefde, herstel na operasie en baie meer. Vir die regering van die dag is die doel met die fases van die grendeltydperk ons liggaamlike gesondheid. Die Here werk ook in fases as dit gaan oor ons geestelike gesond word. Hierin speel beproewings ‘n baie belangrike rol in beide Jakobus…

Boodskap (ds Garrie)

Lees Filippense 3: 1-16   Wanneer maak ons geloofsvullis bymekaar? As ons te veel waarde heg aan uiterlike, menslike dinge.   Paulus was voor sy bekering besig om dit te doen. Hy het te veel daarop vertrou dat hy op die agste dag besny is, ‘n gebore Israeliet uit die stam van Benjamin is, die Joodse wette stiptelik uitgeleef het, ens. Dit moes sy saak met God reggemaak het. Dit moes vir hom as Ou Testamentiese kerkganger sy ewige toekoms verseker het.   Die Here…

Boodskap, ds Garrie, 17 Apr 2020

Boodskap, ds Garrie – Lees: Ps 46   Hierdie Psalm is vir my een van die mees troosvolle gedeeltes in die Skrif.   In vers 2 lees ons dat God nog altyd bereid was om te help in nood. Ons kan die woorde ook vertaal met: God laat Hom vind in nood. Dit hou nie in dat God nou wegkruip en hoop ons kry Hom nie wanneer ons Hom dringend nodig het nie. So asof Hy onwillig is en ons Hom moet aanpor nie. Inteendeel,…

Boodskap vir Goeie Vrydag, 10 Apr 2020, ds Garrie Schutte

Lees Openbaring 6: 1 – 8 Kan dit wees?  Vir jou as gelowige hou die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus nie net goeie dinge in nie, maar ook nadelige dinge in. Uit die vier perde wat uitgaan in Openbaring 6: 1-8 met die breek van die seëls word dit baie duidelik.  Verskeie rampe gaan ook ons as gelowiges tref, soos oorlog, hongersnood en pes.  As  die vierde seël volgens verse 6-8 oopgebreek word, sien Johannes ‘n ruiter wie se naam Die Dood…

Boodskap, ds Garrie, 03 Apr 2020

Lees Matteus 14: 22-33 Ons is nou midde-in die Corona pandemie.  Dit is ‘n tyd van beproewing.  Dit is onvermydelik dat ons begin wonder: Wat nou vorentoe?  Wat gaan die uiteindelike gevolge wees?  Hoe lank gaan die grendeltyd voortduur?  Gaan die virus se skrikbewind dan verdwyn?  Gaan die wêreld anders lyk?  Gaan daar uiteindelik baie sterftes wees?  Veral as die virus die slums en ander informele nedersettings van die wêreld ingedring het?  Watter effek gaan die pandemie uiteindelik op die wêreldekonomie en my sak hê?…

Boodskap van bemoediging (ds Garrie)

Lees Ps 91 Ons beleef tans ‘n wêreldaanslag deur die Covid 19 coronavirus.  Ons word bedreig deur ‘n vyand wat ons nie eens kan sien nie.  Ons kan dit nie met konvensionele wapens beveg nie.  Dit maak bang, sommer baie bang.  Gaan dit my ook aanval?  Wanneer gaan dit my aanval?  Watter gevolge gaan dit vir my en my naastes inhou? Die digter van Ps 91 roep gelowiges op om nie baie bang te word te midde van al die bedreigings nie.  Hy noem enkele…

Eredienste tydens inperkingstydperk

Die kerkraad maak bekend dat, indien die situasie nie sou verander nie, die eerste diens weer sal plaasvind op 19 April 2020. Hier volg ‘n skakel van ds Herman Coetzee van Amanzimtoti waar daar na direkte uitsendings van dienste op facebook gekyk kan word:  https://www.facebook.com/groups/1095106730830885/ Kliek net op die skakel en sluit aan by die groep. Baie sterkte en mag God ons vashou en laat ons ook in hierdie tyd altyd Sy naam verheerlik.

Sustersaamtrek, KZN, 07 Mrt 2020 aangebied deur GK Suidkus, Port Shepstone

120 Susters vanoor die hele KZN – Vryheid tot Empangeni, Newcastle tot Amanzimtoti en almal tussenin – wat ‘n voorreg was dit nie om almal hier te ontvang nie! Die weer het saamgespeel met ‘n heerlike sonskyn dag en die lekker kuiers het almal se harte sommer warm gemaak! Die pragtige blomme in die voorportaal, kerk en saal het die tonge aan die praat gehad! Die uitstallers het ons ons laat verkyk aan mooi handgemaakte items en silwer juweliersware en diep laat grawe in ons beursies!…

Emeritering, ds Garrie Schutte

Ds Garrie het op 02 Febr sy afskeidspreek in ons gemeente gelewe, na bietjie meer as 20 jaar in die bediening. Hy was leraar hier vanaf Augustus 2009. Vir die huidige gaan hy in Port Shepstone bly, aangesien hy nog betrokke is by die opleiding van teologiese studente deur Mukhanyo Teologiese Kollege. Ons bid hom en Liana alle seën toe op hierdie nuwe lewensfase. Mag God ook die opleidingswerk ryklik seën.

Eredienstye gedurende Desember-vakansie

GK Suidkus nooi alle vakansiegangers hartlik uit na ons eredienste, elke Sondag om 09:00.  Die kersdiens sal ook om 09:00 plaasvind.  Ons adres is:  H/v Colley en Bazley strate, Port Shepstone.  Die Versoeningsdagdiens op 16 Des vind om 09:00 plaas by NG Kerk Port Shepstone, Kerkstraat, Port Shepstone.