Reformasie 500: “Ek is bereid om oor 10 oseane te vaar.”

Calvyn was uitermate begaan oor die eenheid van die kerk. (Ef 4:4,5).  Reeds in 1539 skryf hy uit Strasbourg aan iemand in Geneve: “My grootste smart is die verdeeldheid in die kerk”. Om Calvyn (en Luther) as kerkskeurders te sien is derhalwe  van alle waarheid ontbloot. Calvyn het ‘n uitgebreide korrespondensie gevoer met Lutherane, Anglikane en ander groeperinge. Hy skryf aan Biskop Cranmer: “Ek is bereid om oor 10 oseane te vaar vir die eenheid van die kerk”.  Hy het selfs ‘n Lutherse belydenisskrif onderteken…

Reformasie 500: Calvyn en die Institusie  

  Calvyn het reeds op 26 jarige leeftyd die eerste manuskrip van sy Institusie die lig laat sien. In hierdie geskrif gee hy ‘n samevatting van die Reformatoriese waarhede. Dit is daarna verskeie kere hersien.  Die Institusie was nie bedoel om ‘n gewigtige teologiese geskrif te wees nie, maar ‘n verstaanbare opsomming van geloofswaarhede vir gewone gelowiges, wat later sy neerslag in verskeie kategismusse gekry het. Dit bestaan uit 4 dele: Om God te ken en onsself te ken… en, voeg hy by, hou in gedagte…

Reformasie 500: Calvyn terug in Geneve

Calvyn het Geneve verlaat…en gehoop om hulle nooit weer te sien nie. Die hoofrede vir die onenigheid was die spanning tussen die politieke Raad en die kerk. Calvyn het geglo dat die kerk in kerklike sake onafhanklik van die staat moet wees. Die Raad wou allerlei beperkinge op die kerk lê en selfs voorskryf hoe nagmaal gevier moet word.  Met Calvyn in Strasbourg het die probleme in Geneve egter nie opgehou nie: die spanning tussen die verskillende faksies het al erger geword. Oor een ding was daar…

Reformasie 500: Die jong Calvyn

‘Jehan Cauvin‘ is gebore op 10 Julie 1509  in Noyon, Frankryk, van kleins af ‘n uitsonderlike kind, in die atmosfeer van die kerk, ‘n gegoede omgewing en adellike konneksies. Sy vader was die sekretaris van die biskop van Noyon. Op 12-jarige leeftyd begin hy al klerklike werk vir die biskop doen. Hy studeer  aan die Universiteit in Parys en later Orleans en Bourges in Filosofie, Regte en klassieke werke.  Lutherse Reformatoriese idees het Frankryk binnegedring wat die jong Calvyn baie aantreklik gevind het, … maar dit was…

Reformasie 500: Luther, die inkpot en die duiwel

As toeriste die Wartburg kasteel besoek waar Luther die Bybel vertaal het, het die gids gewoonlik die groep na Luther se sel geneem waar ‘n donker kol teen die muur die inkvlek sou wees waar Luther die inkpot na bewering na die duiwel sou gegooi het. Die waarheid van die storie kan nie voor ingestaan word nie, maar dit is algemeen bekend dat Luther onder baie swaar aanvegtinge geleef het. Dit is ook verstaanbaar dat hy die teiken van hewige aanvalle sou wees. Die vertaling van…

Reformasie 500: Luther se bekering (2) – Die regverdige sal deur die geloof lewe  

  Luther was besonderlik aangetrokke tot die 2 boeke Galasiërs en Romeine.en het dit dan ook op universiteit gedoseer. Dit was asof hy diep in sy binneste geweet het dat die antwoord op sy worsteling in hierdie boeke verskuil lê. En toe op ‘n dag lees hy Rom 1:17. Natuurlik het hy dit al vantevore ook gelees, maar hierdie slag was dit asof die woord in al sy krag en heerlikheid voor hom oopgebreek het. Hy skryf dan ook later “dit het vir my gevoel of…

Reformasie 500: Luther se bekering (1)

Dit was ‘n groot oomblik vir die jong priester, soos wanneer ‘n  predikant sy intreepreek lewer. Die galery sit vol familie en vriende. Ouers wat jare lank opgeoffer het om hulle kind te laat studeer is in die gehoor. Luther moet sy eerste mis bedien. Skielik word hy oorweldig deur die gewydheid van die oomblik. Hy moet die woorde sê : “Ons offer aan U, die lewende ware God”. Hy  versteen. Hy kan nie ‘n woord uitkry nie. Later skryf hy daaroor: “Ek was absoluut vreesbevange.…

Reformasie 500: Die Pre-reformasie

Die idee bestaan soms dat die vlammetjie van geloof in die tyd voor die Reformasie heeltemal gedoof was.  Dit is egter nie waar nie. Daar was deur die eeue heen altyd die ‘7000 wat die knie voor Baal nie gebuig het nie.’  (1 Kon 19:18). God het nog altyd sy kerk in stand gehou. Daarvan is daar heelwat voorbeelde, maar ons noem maar twee. Daar was bv die Waldense, ‘n organisasie wat in die 12de eeu ontstaan het onder die leiding van Petrus Waldo, ‘n ryk sakeman…

Reformasie 500

Wêreldwyd word daar vanjaar fees gevier (Tema: Bevry deur God se genade) om die 500 jarige herdenking van Maarten Luther se heroïese daad te vier toe hy die 95 stellings teen die Slotkerk van Wittenburg vasgespyker het. Geestelik het hy ‘n lang pad geloop soos wat hy geworstel het met die vraag: Hoe kry ek ‘n genadige God? Vir hom het die antwoord gelê in die boek Romeine: “Die regverdige sal uit die geloof lewe’. (Rom 1:17). Tetzel wou geld insamel vir die bouwerk aan die…

Reformasie 500

Met die oog op die 500-jarige herdenking van Hervorming op 31 Oktober, gaan ons oor die volgende paar weke ‘n reeks artikels plaas wat ook in ons gemeentenuusbrief verskyn (het). Baie dankie aan Thys Lourens wat dit vir ons geskryf het.