Vakansietyd inligting vir besoekers

Ons verwelkom weer alle besoekers aan die Suidkus en wens julle ‘n heerlike rustydjie toe.  Vir julle gerief die volgende inligting: Eredienste elke Sondag om 09:00 Pannekoekverkope by Margate Mardigrass, 29 Junie en 06 en 13 Julie. Kyk uit vir ons pannekoekwaentjie langs die poskantoor. Kontak ons gerus vir verdere inligting.

Karnaval, 04 Junie 2016

Lus vir daardie spesiale tuisgebakte stukkie beskuit of ‘n vingerleklekker worsbroodjie? Wat van basaarpoeding, pannekoek, vetkoek met maalvleis of ‘n heerlike stukkie koek? Op soek na ‘n winskopie boek of plant? Of daardie skat by die wit olifanttafel wat net vir jou gewag het! En moenie die pragtige handwerk vergeet nie!  Nou ja, dan is ons basaar die 4de Junie net die ding.  Moet dit nie misloop nie! Ons skop reeds 8:00 af met ‘n heerlike boere-ontbyt: maalvleis, spek, eiers, tuisgebakte brood, ens.  Vir meer inligting…

Pinkster Sondag

Hierdie Sondag, 15 Mei 2016 herdenk ons weer die belangrike gebeurtenis toe God sy Heilige Gees gestuur het om in elkeen van sy kinders te kom woon. Handelinge 2: 1 – 4:  Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Heidelbergse Kategismus, Sondag 20  Vraag 53: Wat glo jy van die Heilige Gees? Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is Hy ook aan my gegee sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade,  my troos en ewig by my bly.

Hemelvaartdiens, 05 Mei 2016

Op Donderdag, 05 Mei 2015 het ons weer die geleentheid om hierdie spesiale gebeurtenis te herdenk.  Ons nooi almal hartlik uit om ons erediens om 18:00 by te woon. HK Sondag 18, vraag 49:  Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Antwoord:  Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is.  Ten tweede dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem.…

Paasvakansie

Ons verwelkom alle vakansiegangers aan die Suidkus en wens julle ‘n heerlike rustydjie toe.  Ons eredienstye in ons kerkgebou (h/v Colley- en Bazleystraat, Port Shepstone)  is soos volg:  Vrydag, 25 Maart  –  09:00; Sondag, 27 Maart  –  09:00; Sondag, 03 April  –  09:00.  Kom kuier gerus ook by ons pannekoekstalletjie (langs die Poskantoor) tydens die Margate Mardigrass op 23 en 30 Maart.

Uitreikaksies

Dit is met groot dankbaarheid teenoor God dat ons kan berig dat daar heelwat mooi ontwikkelinge die afgelope tyd plaasgevind het op die gebied van uitreiking.  Dit sentreer veral om teologiese opleiding en die aanstelling van ‘n evangelis.  Ons bede is dat al hierdie aksies sal groei deur die werking van die Heilige Gees en van krag tot krag sal gaan. Docenda – Afstandsonderrig vir die BTh – graad in Teologie via die Noordwes Universiteit:  Tans is daar 3 eerstejaarstudente en een tweedejaarstudent.  Ds Garrie…