Reformasie 500

Wêreldwyd word daar vanjaar fees gevier (Tema: Bevry deur God se genade) om die 500 jarige herdenking van Maarten Luther se heroïese daad te vier toe hy die 95 stellings teen die Slotkerk van Wittenburg vasgespyker het. Geestelik het hy ‘n lang pad geloop soos wat hy geworstel het met die vraag: Hoe kry ek ‘n genadige God? Vir hom het die antwoord gelê in die boek Romeine: “Die regverdige sal uit die geloof lewe’. (Rom 1:17). Tetzel wou geld insamel vir die bouwerk aan die St Peterskerk in Rome. Toe hy sy valse leringe openlik propageer : ‘Sodra die geld in die koffer klink, spring die siel uit die vagevuur’, het  die Reformator besef dat daar aksie geneem moet word. Die dwalinge kon nie langer verduur word nie en op 31 Oktober 1517 weergalm die hamerhoue nie net deur Wittenberg nie maar oor die hele Europa en verder… veel wyer as wat Luther in sy wildste drome kon voorsien. Ons is vandag trotse en dankbare afstammelinge van die Protestantse erfenis wat deur Calvyn verfyn is en in ons belydenisskrifte vervat is.  Die vraag is egter of ons nog begryp wat die essensie van hierdie leer is, wat dit gekos het om hierdie skat vir ons te verkry en wat die vlak van kennis is van die gemiddelde lidmaat van hierdie konfessies.  In die volgende paar weke sal ons DV telkens kyk na aspekte hiervan asook grepe uit die kerkgeskiedenis.

MJL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *