Reformasie 500: Die Pre-reformasie

Die idee bestaan soms dat die vlammetjie van geloof in die tyd voor die Reformasie heeltemal gedoof was.  Dit is egter nie waar nie. Daar was deur die eeue heen altyd die ‘7000 wat die knie voor Baal nie gebuig het nie.’  (1 Kon 19:18). God het nog altyd sy kerk in stand gehou. Daarvan is daar heelwat voorbeelde, maar ons noem maar twee. Daar was bv die Waldense, ‘n organisasie wat in die 12de eeu ontstaan het onder die leiding van Petrus Waldo, ‘n ryk sakeman wat nav Matteus 10 al sy besittings verkoop het (‘n hoofstuk in die Bybel wat deur die eeue ook deur ander soos Francis van Assissi letterlik opgeneem is) en besluit het om Jesus te volg soos wat Hy aan sy dissipels gesê het. Dit het nie lank gevat voordat intense vervolging teenoor hom en sy volgelinge  uitgebreek het nie. Deur die jare was hulle dan ook blootgestel aan onmenslike wreedheid. Deur God se genade het hulle egter dit alles deurstaan sodat daar vandag nog Waldensiese Protestantse kerke in Noord-Italië en ander plekke is met oorwegend ‘n Calvinistiese en Zwingliaanse agtergrond. Die tweede voorbeeld is die van Wycliff (geb 1320), teoloog en Oxford professor, wat onbevrees die geestelikes van sy tyd in Engeland se wanpraktyke blootgelê het.  Hy het dit durf waag om die Bybel uit die Latyn in Engels te vertaal. Sy volgelinge is Lolarde genoem wat die Predestinasie leer soos hulle leermeester aangehang het. Sy werke is later as kettery verban en in 1428 is sy liggaam opgegrawe en verbrand.  Ons dink in nederige erkentlikheid aan ons geestelike voorvaders waarvan die Hebreërbrief sê ‘Die wêreld was hulle nie werd nie (11:38)’. God het sy kerk bewaar tot vandag toe en sal dit doen tot die voleinding.
MJL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *