Reformasie 500: Luther se bekering (2) – Die regverdige sal deur die geloof lewe  

 

Luther was besonderlik aangetrokke tot die 2 boeke Galasiërs en Romeine.en het dit dan ook op universiteit gedoseer. Dit was asof hy diep in sy binneste geweet het dat die antwoord op sy worsteling in hierdie boeke verskuil lê. En toe op ‘n dag lees hy Rom 1:17. Natuurlik het hy dit al vantevore ook gelees, maar hierdie slag was dit asof die woord in al sy krag en heerlikheid voor hom oopgebreek het. Hy skryf dan ook later “dit het vir my gevoel of ek van nuuts af weer gebore word en dit was vir my of hierdie vers my deur die paradyspoorte laat ingaan het”. Skielik het die vrees vir God se verdoemende oordeel oor hom weggeval. In die geloof het hy hierdie groot waarheid omarm: Van self-geregtigheid na Christus–geregtigheid. Die geloof is ‘n gawe van God wat die groot waarheid aanvaar dat in Christus daar volkome vir my sondes betaal is. Soos een skrywer dit stel: “This rediscovery led to a wildfire of revival across Europe called “The Reformation.” It changed the world forever.” Die koninkryk van God is soos n mosterdsaadjie wat in ‘n tuin geplant is – dit groei en word ‘n boom. En die voëls kom en vind skuiling in sy takke.(Lukas 13:19)

MJL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *