Reformasie 500: Nie sonder stryd

Die koms van die Reformasie was sinoniem met stryd en vervolging. Die hewige reaksie van die gevestigde Roomse kerk het uitgeloop op bloedige vervolging.  Daar was welliswaar ook fanatiese elemente onder die nasate van die Reformasie, maar die Hervormers was skerp daarteen gekant. Dit is egter veral die Protestante wat die spit afgebyt het. Daar is op baie plekke genadeloos toegeslaan op weerlose gelowiges. Met die herroeping van die Edik van Nantes het die bloed in die strate van Parys gevloei. Op ‘n stadium was daar volgens sommige amper 2 miljoen Protestante in Frankryk.… dit is verminder tot slegs enkele duisende onder Lodewyk XV. Dit word bereken dat in Parys alleen tot 25 000 vermoor is. Die woorde van Jesus “elkeen wat Godvrugtig will lewe sal vervolg word” sou  sigbaar en duidelik na vore kom in die lewe van hulle vir wie die waarhede van die Reformasie tot die dood toe dierbaar was.

MJL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *