Reformasie 500: Uitbreiding en vervolging

Die Reformasie het sy onstuitbare loop geneem vanuit Duitsland en Geneve en soos ‘n suurdeeg op talle plekke in die wêreld ingedring. Die historikus Peter Hammond, saam met baie ander historici, stem saam dat waar die Evangeliese waarhede ingedring het, dit verreikende gevolge gehad het vir staatkundige, sosiale, onderwys en ekonomiese  terreine. Om maar een voorbeeld te noem: ‘n werksetiek waar die klem lê op verantwoordbaarheid teenoor God en die onderwerping van die skepping volgens die kultuuropdrag lei tot arbeidsaamheid, ekonomiese voorspoed en wetenskaplike ontwikkeling. Tragies genoeg egter het die Reformasie ook  bloedige gevolge gehad. Dit was asof bose magte alles in werking gestel het om die ontwaking van die ware evangelie in bloed te smoor. In sulke tye het Luther se strydlied van die Hervoming “ein feste Burg ist unser Gott” (parafrase van Ps 46) sy diepste waarde en betekenis gekry. Menige strydendes het met die lied op hulle lippe gesterf.

MJL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *