Informele Bediening, 12 April 2015 om 10:30

Tatoeëring en “piercing” van my liggaam – in of uit? Al meer mense in die Westerse wêreld begin om hulle liggame te tatoeëer en allerlei “piercings” aan te bring. Sportmanne, skoliere, studente, motorfietsyers en ander bring so kleiner of groter veranderings aan hulle liggame aan. Hoe moet ons daaroor dink? Mag dit? Wat leer die Bybel ons? Verbied die Here dit? Wat hou dit in dat my liggaam ’n tempel van die Heilige Gees is? Wat leer ons uit die sesde gebod daaroor? Kan ek…

Informele bediening, 15 Maart 2015 om 10:30

Tema: Sien jy die wolf in skaapsklere raak? Het iemand jou al bedrieg? Met woorde, deur iets anders voor te stel as wat dit werklik is, jou in ’n vangnet in te lei terwyl jy onder die indruk is jy kon daardie persoon vertrou? Word ons op allerlei terreine in die samelewing vadag nog steeds mislei? In die Bybel word ons baie keer gewaarsku teen bedrieërs. Paulus waarsku die gelowiges in die gemeente van Efese: “Maar bose mense en indringers sal floreer. Hulle sal aanhou…

Informele bediening, 08 Februarie 2015 om 10:30

Tema: Wat maak ons met die Naam van die Here? Almal het nie dieselfde respek vir die Here nie. Ons kom daagliks in aanraking met mense, direk of in beeld, wat die naam van die Here misbruik. In die derde gebod verbied die Here ons om sommer sy Naam so te gebruik asof dit nie belangrik en heilig is nie. Wat staan ons te doen? Ons kan tog nie maar dit sommer net so toelaat nie. Verder, hoe wil die Here hê dat ons sy…

Informele Bediening

  Die volgende byeenkoms vind DV plaas op Sondag, 26 Oktober 2014 0m 10:30.  NB!!! Katkisasie begin reeds om 09:45.  Hierdie keer gaan ds Garrie gesels oor hoe ons die Bybel reg moet gebruik as bron.  Sy uitgangspunt is 1 Timoteus 1: 3 – 4 en hy gaan spesifiek kyk na die twee skeppingsverhale  in Genesis en die teorie dat daar twee vrouens was vir Adam en dat die reuse uit die eerste vrou gebore is.