Gemeentebou

Besondere uitdagings waarvoor die Gereformeerde Kerk Suidkus tans staan sodat die gemeente geestelik en in getalle kan groei, is die volgende:

  • Om met groot entoesiasme ook met die evangelie buite ons gemeentegrense uit te reik;
  • Om ons lidmate al meer toe te rus sodat elkeen sy plekkie kan volstaan om medegelowiges te dien en op te bou in die geloof;
  • Om steeds ons persoonlike geloofsverhouding met die Here te verbeter omdat ons aan die regte dinge aandag gee.

Ons kan en wil hierdie uitdagings nie sonder Sy Gees aanpak nie, want die Here se eer is op die spel!