sonsopkoms

Boodskap, ds Garrie, 17 Apr 2020

Boodskap, ds Garrie – Lees: Ps 46
 
Hierdie Psalm is vir my een van die mees troosvolle gedeeltes in die Skrif.
 
In vers 2 lees ons dat God nog altyd bereid was om te help in nood. Ons kan die woorde ook vertaal met: God laat Hom vind in nood. Dit hou nie in dat God nou wegkruip en hoop ons kry Hom nie wanneer ons Hom dringend nodig het nie. So asof Hy onwillig is en ons Hom moet aanpor nie. Inteendeel, die Psalmdigter wil ons juis verseker dat God altyd vir sy kind in nood beskikbaar is. Hy laat Hom opspoor deur wie by Hom skuil. Hy is daar waar ons Hom nodig het. Hy is daar, oorgehaal om te help. Hy is juis gewillig om te help. Ons kan maar net op sy knoppie druk – en Hy is daar om by te staan, te bemoedig en te help om uit die moeilikheid te kom.
 
In vers 6 hoor ons: “As die dag breek, sal God kom help”. Te midde van die volkerewêreld wat die kerk van die Here bedreig, sal God ook betyds kom help. Aanvalle deur die vyand is gewoonlik vroeg in die oggend geloods. Dan was hulp aan die verdedigende magte bitter nodig. God sal Hom dan laat vind. Hy sal dan in sy krag teenwoordig wees. Hy is immers God die Almagtige, God van die leërskare, asook die God van Jakob. Hy is die God wat alle sê het oor die wêreld, maar ook in ‘n besondere verbondsverhouding met sy kerk staan.
 
Dit is Hy wat natuurrampe onder beheer kan bring. ‘n Natuurramp soos ons bv. nou beleef. Dit is Hy wat nasies in bedwang bring. Dit is Hy wat beloof om met sy kinders in hulle nood te wees. Hy is mos God met ons, ons Immanuel God wat in Christus na ons toe gekom het om as mens vir ons te kom ly, sterf en op te staan. Hy sal uitkoms bring.
 
Bekommer jy jou oor wat tans in die wêreld en in ons land aangaan? Wie van ons voel nie bedreigd deur die virusaanslag en die gevolge daarvan nie? Maak dit jou nie bang dat jy of jou geliefdes ernstig kan siek word, kan versmoor as gevolg van die effek van die virus en alleen kan sterf nie? Maak dit jou nie bang dat ons ‘n enorme ekonomiese krisis in die oog staar omdat die wêreld die afgelope tyd feitlik tot stistand gedwing is nie? Werk wat verloor word, inkomste wat drasties vir lank kan krimp, paaiemente wat uiteindelik betaal sal moet word, hongersnood vir baie en ‘n strawwe jaar of drie wat vir almal nog voorlê nie?
 
Die Here self kom aan die einde van die Psalm met die opdrag: “Bedaar en erken dat Ek God is”. Nie vrees nie, maar raak rustig, eintlik: ontspan. Ontspan te midde van al hierdie bedreiginge en ook die bedreiginge wat ons ons kan indink. Ontspan sodat ons nie so opgewerk word dat ons nie kan slaap of kan aangaan met ons normale lewe nie. Onspan sodat ons nie wanhopig raak nie.
 
Dit beteken nie dat ons nou maar traak-my-nie-agtig moet word nie. Nee, dit hou in dat ons die Here in die geloof gedurig in vertroue opsoek, Hom opsoek in gebed, in sy Woord en nadenke daaroor, ens. Opsoek omdat Hy beloof om Hom te laat vind terwyl ons rekening hou met wie Hy is en wat Hy doen. Ons het nou tyd. Kom ons gebruik dit voluit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *