Sonsopkoms

Dagstukkie, 16 Mei 2020 Ds Garrie

Lees: Hebreërs 10: 19-25

Ons Hoëpriester, Jesus Christus, maak vir ons ‘n pad oop met sy dood en met hemelvaart.  ‘n Pad waarop ons in die geloof agter Hom aanloop die hemelse heiligdom in (sien 4: 14).  Christus het hierdie besondere pad oopgemaak toe Hy liggaamlik aan die kruis in ons plek kom sterf het.  Hy het vir ons hierdie pad begaanbaar gemaak toe Hy die sondestruikelblokke kom verwyder het.  Dit is nou ‘n pad wat na die lewe lei en nie meer na die ewige dood nie.

Dit is ook ‘n nuwe pad omdat die ou pad God se volk, Israel maar net tot in die aardse heiligdom kon inlei.  Die hoëpriester alleen kon net een maal ‘n jaar tot in die allerheiligste deel van die tempel, waar die ark was, ingegaan het en namens die volk tot voor God se troon kon nader.  Die ou pad was die pad van die ou verbond onder die Aaronitiese priesterskap en is oorheers deur die mag van die wet.  Die wet met al die Ou Testamentiese bepalings en voorskrifte was egter kragteloos en nutteloos om die mens salig te maak en ons so tot by God te bring (sien 7: 18).  Daar moes ‘n beter en kragtiger era (verbond) en priesterskap na vore tree.  Dit gebeur deur Christus wat as priester volgens die orde van Melgisedek aangestel is.  Dit is ‘n ewige en volmaakte priesterskap.  Met hierdie priesterskap maak Jesus Christus vir ons die pad oop tot by die troon van God in die hemel.  Ons kan nou met sekerheid op hierdie pad loop.

In ons alledaagse lewe op aarde het ons ook te doen met nuwe paaie wat vir ons nuwe lewensmoontlikhede oopmaak. Dink net aan die moontlikhede wat Covit-19 op die veld van opleiding en kommunikasie, in die werksplek, binne die politiek, ens oopmaak.  Alhoewel dit nuwe paaie is, kan die nuwe paaie nie aan ons volle sekerheid gee dat dit ‘n voordelige pad sal wees nie.  Ons is op die oomblik maar onseker waar ons na Covid-19 gaan uitkom.   Gaan dit beter of slegter paaie wees wat ons moet loop as die ou paaie voor die pandemie?  Gaan dit ‘n pad wees wat lewensruimte gaan gee?   Gaan dit gebeur op die pad waarop die regering van die dag gaan loop op ekonomiese en staatkundige gebied?  Gaan dit ‘n pad wees wat aan ons groter veiligheid gaan bied in die lig van toenemende armoede?  Gaan dit ‘n pad wees waarop die kerk van die Here verder gaan groei, of gaan dit ‘n pad wees waar ons liefde vir mekaar gaan verkoel omdat ons nou meer afstandsbewus geraak het?  Gaan dit paaie wees wat ons by die regte bestemming gaan uitbring?  Kan ons met sekerheid en vrymoedigheid op hierdie paaie, wat einlik maar een lewenspad behoort te wees, verder loop?

Die Here wil juis in Hebreërs die oorspronklike lesers daarby uitbring dat hulle met vymoedigheid en in sekerheid op die pad wat Christus baan, kan loop.  Dit is ‘n pad wat ons nou alreeds elke dag behoort te stap.  Dit is ‘n pad wat al ons aardse paaie behoort in te sluit.  Dit is ‘n pad waarop ons deur die Heilige Gees gelei word.  Dit is ‘n pad wat ons nie twyfelend moet loop nie, anders kan ons in die geloof begin uitsak soos die geval met die oorspronklike lesers was.  Ons moet hierdie pad egter loop met geloofsdapperheid en geloofsmoed.  Ons kan dit so loop omdat die Here wat ons voorgaan 100% betroubaar is. So sal ons beslis op die regte pad bly en by die eindbestemming kan uitkom.

Dit is ‘n pad waarop ons tot God nader.  Op hierdie pad beleef ons verdiepende aanbiddding.  Verdieping in ons eie verhouding met die Here, verdieping in geloofsekerheid, verdieping in ons praat met God in ons gebede, verdieping in die uitleef van sinvolle rituele, verdieping ook in die uitleef van ons liefde teenoor ons naaste.

Na hemelvaart is die nuwe en lewende pad agter ons Hoëpriester oop tot by God.  Elke gelowige  kan nou elke oomblik tot God nader.  Dit is daar om elke dag gebruik te word!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *