Pinkster

Dagstukkie, 23 Mei 2020, ds Garrie

Lees: 2 Korintiërs 3: 12 – 18

Op 31 Mei dink ons besonderlik aan Pinkster. Die Heilige Gees word uitgestort op die Nuwe Testamentiese kerk van die Here.  In die plek van die ou verbond kom die nuwe.  Die beloftes van die koms van die Messias gaan in vervulling.  Ons leef nou in die tyd van die bediening van die nuwe verbond, die bediening waar die Gees sterker op die voorgrond tree.   Die Gees kom werk kragtiger in ons  en bring die bediening waardeur die mense vrygespreek word (v 9).   Gelowiges staan bv. nie meer in ‘n regsverhouding met God waarin hulle deur die wet veroordeel word nie, maar in ‘n Vader-kind verhouding gekenmerk deur God se liefde.

Die bedeling van die Gees bring mee dat die wet van God in ons harte geskrywe word en ons in staat is om die heerlikheid van die Here veel duideliker te laat skitter in die wêreld.  Sluiers is nie meer nodig nie.  Soos die bedekkings wat ons nou in die grendeltyd dra net tydelik is, so is die sluier wat Moses in Eksodus 34 gedra het ook van verbygaande aard.  Hy het dit gedra om die heerlikheid van die Here te bedek.  Moses het in noue kontak met die Here op die berg gekom waar die Here die wet aan hom gegee het.  Die verandering dui op die hartgrondige verandering wat plaasvind as mens intiem met God in die geloof leef.  Moses se gesig het begin blink.  Die volk het baie bang vir Moses geword daaroor, daarom bedek hy sy gesig vir die volk.  Hy doen dit ook daarna, maar as hy die Here ontmoet, het hy die sluier afgehaal omdat die volk dan nie in gevaar gestel is nie.

Paulus gee ook ‘n ander  rede waarom sy gesig bedek is, nl. dat die volk nie die verdwynende glans van die ou bedeling moes sien nie.  Ons moet in gedagte hou dat Paulus hierdie gebeurtenis allegories toepas op sy bediening as apostel in die nuwe bedeling waar sommige hom daarvan beskuldig het dat hy as’t ware ‘n sluier oor sy bediening trek.  Paulus wil nou verduidelik dat in die Nuwe Testament daar nie meer ‘n sluier soos in die Ou Testament is nie.  Gelowiges nou het nie nodig om, soos Moses, in diens aan die Here, die heerlikheid van die Here te versluier nie.

Eers in die Nuwe Testament sou ‘n tydperk aanbreek waar die heerlikheid van die Here nog duideliker sou word.  In die ou bedeling het die verhardheid van hart van die volk die Here se heerlikheid versluier (vers 14).  Dit het veroorsaak dat hulle geestelike sluiers gedra het.  Ons lees:  “Tot vandag toe is hulle (die Jode se) gedagtes versluier as hulle die Ou Testament lees. ….. Tot vandag toe, elke keer as Moses voorgelees word, lê daar ‘n sluier oor hulle harte” (vers 15).  Tot vandag toe kan Jode wat nog net aan die Ou Testament vasklou as God se Woord nie daardie sluier lig en die vervulling in die Nuwe Testament verstaan nie.  Vir hulle is die sluier oor hulle harte nog steeds daar omdat hulle nie glo dat Jesus Christus al werklik op aarde gekom het nie.

Chritus kom neem egter daardie sluier weg vir almal wat glo.  Die heerlikheid kan nou soveel duideliker gesien word.  Hierdie heerlikheid van God sluit in Sy glansryke, skitterende verskyning, Sy uitstaande posisie as God wat alle verering waardig is en Sy voordelige bo-natuurlike krag wat van heerlikheid getuig.  Dit het alreeds in Jesus Christus se vernedering op aarde, wel verdoeseld, begin deurskyn, maar dan veral baie helderder ook na Sy opstanding en met Sy hemelvaart.  Hy kom as Lig in die wêreld om die sonde-duisternis in ons te vernietig en ons met die Gees en Woord te verlig.  So trek Hy die sluier af van hulle wat in die geloof  reageer.   Deur hierdie sluier van ons gesig weg te vat, word ons al meer verander om soos die Here te lyk.  Dit is ‘n proses van heiligmaking wat volg.  Ons word nou al meer gelykvormig aan die beeld van ons Here en so stel Hy ons in staat om al helderder God se heerlikheid te weerkaats.

Die Gees verlig ons so dat ons nou soos spieëls God se glansryke heerlikheid elke dag kan uitstraal.  Ongelukkig gebeur dit wel dat ons die heerlikheid van God in en om ons dowwer kan maak.  Ons kan dit doen deur geestelike sluiers wat ons oor ons trek.  Dit kan ongeloof wees, onkunde, die sonde van hoogmoed en geloofstraagheid, weiering om tot bekering te kom.

Tog kan ons deur die Gees in hierdie nuwe bedeling tot eer van God sy heerlikheid helder en getrou terugkaats in ‘n donker wêreld.  Die wêreld moet God se verligtende teenwoordigheid in ons sien, sy goddelike verlossende krag in ons beleef dat dit aan die werk is, asook sy besondere geloof en liefde wat ook ander opskerp tot respek en verering van ons God en Vader.  Gelowiges is spieëls as hulle deur WhatsApp, ens selfs in die grendeltyd met mekaar meeleef en ouderlinge en diakens hulle wykslede gereeld kontak, bemoedig waar nodig en opbou in die geloof.  Gelowiges is spieëls as hulle steeds onder ontwrigtende tye getrou die Here met hulle geestelike en stoflike gawes bly dien.

Straal dan deur die kragvolle werk van die uitgestorte Gees die glansryke heerlikheid van God daagliks onbedek uit.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *