Pinkster

Dagstukkie, 29 Mei 2020, ds Garrie

Lees:  Efesiërs 1: 3-14 (13-14)

Almal van ons is in mindere of meerdere mate maar bekommerd oor die veranderinge wat tans plaasvind.  Ons is maar onseker oor wat met ons gesondheid kan gebeur, veral nou dat die maatreëls meer verslap word.  Gaan ek steeds veilig wees, of gaan ek siek word?  Of is dit bloot ‘n vraag van: wanneer gaan ek siek word?  Daar is groot onsekerheid oor die landsekonomie en hoe dit my sak in die toekoms gaan raak.  Groot skuld is aangegaan deur die regering.  Baie huishoudings raak nou skielik dieper in die skuld en dit kwel hulle hoe dit weer terugbetaal gaan word binne ‘n verswakte ekonomie en ook werksverliese.  In hoe ‘n mate gaan almal in SA verarm binne gepaardgaande uitdagings?

Niks is eintlik seker nie.  En tog, as gelowiges het ons nog te midde van al die onsekerhede in die geloof volle sekerheid.  Terwyl ons Pinkster vier, het ons die sekerheid dat Jesus Christus die Heilige Gees gestuur het as ‘n seël en ‘n deposito.  Christus het met sy bloed vir al ons sondes  ten volle betaal sodat ons aan Hom behoort (HK Sondag 1).  Die Heilige Gees is God se seël dat ons aan Hom behoort.  Die seël wat op die dokument aangebring is, het bevestig dat die dokument eg is en eie aan die eienaar is.  Die Heilige Gees is ons eiendomsmerk dat ons verseker aan God behoort.  Wie deur die Gees gedoop is, hoef nie aan sy kindskap te twyfel nie.  Hy is deel van God se volk en burger van sy koninkryk.

Die kerk van die Here ontvang met Pinkster ook die Heilige Gees as deposito.  Die Heilige Gees word op gelowiges se geestelike bankrekening inbetaal as eerste paaiement.  ‘n Eerste paaiement word inbetaal met ‘n handelstransaksie. Die koper betaal dit in om so die verkoper te verseker dat hy ook die res van die beloofde som sal inbetaal.  Ons het as sondige mense niks om te verkoop nie, maar God gee die Gees vir ons as deposito omdat Christus vir ons groot rykdomme verwerf het met sy dood en opstanding. God beloof nou aan ons hierdie geweldige rykdomme, ‘n groot erflating, wat ons alles ten volle later sal ontvang (vgl 1 Petrus 1: 4, 5).  Met die Gees as deposito kan ons verseker wees dat die Here uiteindelik met sy wederkoms al daardie rykdomme aan ons sal skenk. Rykdomme soos ‘n verheerlikte liggaam, volle verlossing van die mag van die sonde, om God te sal sien, ‘n volle lewe van vreugde en vrede, ‘n nuwe hemel en nuwe aarde, ens.

Tog is ons sekerheid oor ‘n wonderlike toekoms nie net iets van die toekoms nie. Die Gees bring ons ook nou alreeds in hierdie gebroke bestaan groot sekerheid.  Ons is nou alreeds die eiendom van ons Here.  Ons ontvang ook nou alreeds die eerste paaiement.  Die Gees is nou alreeds werksaam onder en in ons.  Met ‘n finansiële transaksie het die verkoper reeds die eerste deel van die geld in die hand.  Hy word al dadelik bevoordeel.  Die Gees is nou alreeds besig om kragtig in ons te werk, ons te vernuwe, ons deel te laat kry aan die uitverkiesing van God en die verlossing van sonde deur ons Here Jesus Christus.  Die Gees word ook nou alreeds as Helper na God se kinders gestuur (bv. Johannes 14: 15) om ons te kom versterk, te vernuwe, te leer, te lei, toe te rus. Ons het alreeds daardie deposito ontvang.

Saam met al die dinge wat vir ons vanaf vers 3 beskryf word wat die Vader, die Seun en die Gees vir ons doen, kan ons nie anders as om God daarvoor te loof nie.  Dit is tog die sin van ons lewe om God in alles te verheerlik.  Ons verheerliking van Hom moet ons hele lewe kenmerk, onder selfs die mees uitdagende omstandighede.  Tot drie keer word ons in hierdie gedeelte daartoe opgeroep (vv 6, 12, 14).

Pinkstertyd is ‘n vreugdetyd.  Die Here verseker ons mos van sy ryke genade nou en in die toekoms.  Dit raak onsself as sy eiendom, asook sy gawes as eerste paaiement.  Loof God dan vir sy wonderlike genade en grootheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *